Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų UAB “ERSENTA” (toliau- Bendrovė) juridinio asmens kodas 304177339, adresas Tujų g. 17-18, LT-05118 Vilnius, Jūsų kreipimosi nagrinėjimo tikslu. Informuojame, kad minėtu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus arba kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

Pildydami formas sutinkate būti informuoti apie teikiamas paslaugas ir vykdomas naujoves.

Pildydami formas Jūs sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tiksliais.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą), turite teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. turite teisę gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bendrovę tiesiogiai arba el. pašto adresu info@siptechnology.eu